legionella beheer ziekenhuis naar hoger plan

Het legionella beheer bij een ziekenhuis is vaak lastig te coördineren.


De kwaliteit van het legionella beheer is sterk afhankelijk van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Enerzijds het zorgpersoneel dat weet hoe het waterverbruik op de afdeling is, en anderzijds de medewerkers van de technische dienst die wekelijks de kranen spoelen.

 

Wij troffen de volgende situatie aan, het ziekenhuis werkt met een lijst van ongebruikte tappunten die wekelijks gespoeld moeten worden. Deze lijst is niet flexibel en wordt niet door de dagelijkse situatie op de afdeling gevoed. Het gevolg hiervan is dat tappunten niet gespoeld worden, die wel gespoeld dienen te worden. Dit is logisch te verklaren wanneer u weet dat de medewerkers van de zorg te weinig kennis hebben van legionella beheer.

 

De technische dienst is wel in het bezit van deze kennis, maar heeft geen tijd om het waterverbruik op de verschillende afdelingen bij te houden. De partijen dienen dus onderling goed te communiceren. De  communicatie van deze gegevens is dan ook de “bottleneck”. De kennis is aanwezig maar de informatie komt niet op de juiste plaats terecht.


 

Oplossing

Communicatie is de sleutel naar een legionellaveilig ziekenhuis. Om deze communicatie vloeiend te laten verlopen wordt er gewerkt met UlogIT, ons digitale logboek. De panden worden opgedeeld in verschillende secties met een daarbij behorende verantwoordelijke. Deze persoon krijgt een e-mail waarin hij/zij aan moet geven welke tappunten wel en niet gebruikt zijn. Dit is een eenvoudige afvinklijst die slechts enkele seconden vergt . De input van deze gegevens is real time inzichtelijk voor de technische dienst. Hierdoor weten zij welke kranen er gespoeld moeten worden en welke niet, dit laatste kan een flinke tijdsbesparing opleveren! Aan al deze “spoeltaken” wordt automatisch een deadline gekoppeld, hierdoor wordt de uitvoer van de spoelingen geborgd.  
 

Direct contact met aquavisie

 
 

Zó Kan Het Ook!

 
 
     
© Aquavisie |Disclaimer |Sitemap |Privacy |Links