Meer informatie
085 - 273 58 42

BRL6010

AquaVisie is in het verleden BRL6010 gecertificeerd geweest. Wij beramen ons momenteel of wij door willen gaan met de jaarlijkse kosten die vast zitten aan een dergelijke certificering en of wij die kosten willen blijven maken, want het levert ons niet genoeg voordelen op.


Wij zijn ons aan het beraden of wij nog steeds de jaarlijkse kosten voor audits en licentie van de licenserende partij willen betalen, omdat het geen enkele toegevoegde waarde heeft voor ons bedrijf. Vrijwel ieder bedrijf kan de BRL6010 behalen omdat het geen enkele kennis van zaken vraagt. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om je te onderscheden van je con-collega's, of er nu duidelijke en begrijpelijke risicoinventarisaties cq beheersplannen worden opgeleverd, is niet van belang. De prijs die u betaald voor een risicoinventarisatie is het belangrijkst. Wij hebben ook niet het idee dat onze medewerkers veel baat hebben bij een audit, want er wordt nauwelijks beoordeeld wat de kwaliteit van de adviseur is. De audits hebben voornamelijk betrekking op de wijze waarop het gecertificeerde bedrijf de projectadministratie voert. De mate waarin ons bedrijf een juiste inspectie voert, of de wijze waarop wij onze klanten begeleiden in het risico dat wij constateren is bij een audit van ondergeschikt belang.

Wij houden u op de hoogte.Meer informatie over

Regievoering legionellabeheer

Met legionella regie belanden zaken niet meer tussen wal en schip! Lees meer

Risicoanalyse Legionella

Om te weten of uw gebouw een risico op legionellabesmetting heeft, dient een risicoanalyse van het installatiewerk plaats te vinden. Lees meer

Chemisch reinigen

Wat moet u doen als er legionella aangetroffen wordt? Lees meer

Legionella

Legionella zegt een hoop mensen wel iets, maar waar bevindt de bacterie zich en hoe groeit hij? Lees meer